@grarier 1 - 2022

header_agrarier
2022, nummer 1

Online informatiebijeenkomst Vlistkade-Oost en Groote Kerkvliet

We gaan de kades van de Vlistkade-Oost en Groote Kerkvliet verbeteren. Op donderdag 20 januari 2022 lichten we de werkzaamheden toe.

Werkzaamheden in Polsbroek

Een nieuwe verkeersbrug, nieuwe en bredere watergangen en nieuwe stuwen gaan zorgen voor een betere doorstroming van water.

Digitale bijeenkomst Cumela: Agrarisch loonwerk langs het water

Diverse vragen komen aan de orde, zoals: hoe bepaalt u de insteek van een watergang? Mag u bemesten langs een dijk? 
Ook de LTO organiseert binnenkort bijeenkomsten over het uitrijden van mest.

Werk aan bruggen Enkele Wiericke in Nieuwerbrug

De huidige brug wordt vervangen door een brug waar meer water onderdoor kan stromen. Later volgt het werk aan de fietsbrug.

Subsidie voor plannen met water in uw buurt

Heeft u plannen om uw wijk, plein of tuin duurzamer in te richten? Dan is er subsidie.

Reageren

Neem contact op met de redactie:

Social

Twitter   Instagram    LinkedIn

Volg ons op social!

Abonneren

Aanmelden of juist afmelden voor de nieuwsbrief? Ga naar de abonneeservice op onze website en regel het direct zelf!