@grarier 6 - 2021

header_agrarier
2021, nummer 6

Fijne feestdagen

Kerstgroet

Wij wensen iedereen fijne feestdagen & een gezond en gelukkig 2022.

Online bijeenkomsten dijkversterking Salmsteke-Schoonhoven

Het gaat over de manier waarop we de natuurontwikkeling en het natuurbeheer in de uiterwaarden willen vormgeven bij de uitvoering.

Tarieven waterschapsbelasting 2022 vastgesteld

De waterschapsbelastingen voor een agrarisch bedrijf stijgen gemiddeld met 2,5%.

Waterbeheerprogramma 2022 - 2027 Stroomopwaarts

Het programma beschrijft de ambities en inzet voor schoon en gezond water, duurzaamheid en een waterveilig en klimaatbestendig gebied.

Dijkverbetering Gekanaliseerde Hollandsche IJssel Noord

Bouwstenen GHIJ

In de ‘Nota bouwstenen en mogelijke oplossingen’ leest u welke stukken van de dijk zijn afgekeurd en waarom.

Klimaatbestendige keuzes in coalitieakkoord positief

De gebiedsgerichte regionale veenweidestrategie is een mooi voorbeeld waarin we samenwerken met boeren.

Abonneren

Aanmelden of juist afmelden voor de nieuwsbrief? Ga naar de abonneeservice op onze website en regel het direct zelf!

Social

Twitter   Instagram    LinkedIn

Volg ons op social!

Reageren

Neem contact op met de redactie: