@grarier 5 - 2021

header_agrarier
2021, nummer 5

eDNA onderzoek muskusratten genomineerd voor Waterinnovatieprijs

MRB

Online informatieavond werk aan bruggen Nieuwerbrug

Fietsbrug in Nieuwerbrug

In 2022 start het waterschap met het vervangen van een fiets- en autobrug over de Enkele Wiericke bij Nieuwerbrug.

Inspraak vernieuwd ontwerp-peilbesluit Langbroekerwetering

Bij eerdere inspraak zijn er vijf inspraakreacties geweest. Een aantal reacties leidde tot aanpassing van het peilbesluit.

Online bewonersavond werkzaamheden Polsbroek

Artist impression van de nieuwe brug in Polsbroek

Een nieuwe verkeersbrug in de Slangeweg, bredere watergangen en nieuwe stuwen zorgen straks voor de doorvoer van meer water.

Praat mee over nieuw peilbesluit Kamerik en omgeving

Weiland met koeien en een sloot

Het waterschap wil graag in gesprek met inwoners van (Oud) Kamerik, Kanis en Woerdense Verlaat over de waterpeilen.

Boerensloot in Montfoort scoort een 10

De waterparel in Montfoort. Naast de sloot staan fruitbomen.

Deze waterparel heeft een goede waterkwaliteit met veel verschillende soorten waterdieren.

Beweidingsverbod Lekdijk tot 1 april 2022

Een schaap die in het gras ligt.

Er geldt een verbod voor vee op de Lekdijk om de grasmat te beschermen.

Vergadering commissie BMZ 30 november

Op 30 november vergadert de commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer. Deze vergadering is online te volgen.

Serie Klimaatsignaal ’21: bodemdaling in veenweidegebied

Foto van het Veenweide gebied. Op de foto is een weiland te zien met een watergang.

Het Klimaatsignaal gaat niet letterlijk in op het fenomeen bodemdaling, maar we zijn wel actief op de reductie van CO2.

Reageren

Neem contact op met de redactie:

Abonneren

Aanmelden of juist afmelden voor de nieuwsbrief? Ga naar de abonneeservice op onze website en regel het direct zelf!

Social

Twitter   Instagram    LinkedIn

Volg ons op social!