Inspraakprocedure verbeterplan kade Bijleveld in Kockengen

Gepubliceerd op 7 mei 2019

Het waterschap is van plan om de westelijke kade langs de Bijleveld in Kockengen te verbeteren. In de bestaande westelijke oeverlijn van De Bijleveld wil het waterschap een vrijstaande stalen damwand plaatsen. De verbeteringswerkzaamheden zijn beschreven in een ontwerp-projectplan. Dit plan ligt tot en met 5 juni ter inzage.

De te verbeteren kade ligt in de gemeente Stichtse Vecht, aan de westzijde van de Bijleveld, langs de Wagendijk tussen de N401 en de Schutterskade.

Ontwerp projectplan ter inzage

Het ontwerpplan tot en met 5 juni 2019 voor iedereen ter inzage. Als u uw zienswijze wilt geven op dit ontwerp-projectplan, dan kunt u die uiterlijk tot en met 5 juni 2019 schriftelijk en ondertekend indienen bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Postbus 550, 3990 GJ Houten. Wilt u uw zienswijze liever mondeling indienen? Dan kunt u hiervoor een afspraak maken tot uiterlijk 5 juni 2019 met de heer Hans Verkerk. Meer informatie over het indienen van een zienswijze vindt u in de bekendmaking: (link)

Stalen damwand wordt nieuwe waterkering

In het verbeteringsplan dat er inzage ligt, staat beschreven dat in de bestaande westelijke oeverlijn van De Bijleveld een vrijstaande stalen damwand is voorzien.

De damwand krijgt de functie van waterkering. De totale lengte van de damwand bedraagt ca. 1,6 km. De uitvoeringsperiode is gepland van oktober 2019 tot mei 2020. Het werk zal hoofdzakelijk vanaf het water worden uitgevoerd, zodat woningen en bedrijven via de Wagendijk maximaal bereikbaar kunnen blijven. Na uitvoering van het werk voldoet de kade weer aan de nieuwe provinciale veiligheidsnormen voor sterkte en hoogte.