@grariër 5 - 2019

@grariër
2019, nummer 5

Waterschap wil Jeroen Haan als nieuwe dijkgraaf

Jeroen Haan

Het algemeen bestuur heeft unaniem besloten om de heer J.C.H. (Jeroen) Haan aan te bevelen voor benoeming tot de nieuwe dijkgraaf.

Nieuw coalitieakkoord

Het nieuwe college

Het gaat om de ambities, zoals inwoners die meehelpen in het monitoren van de waterkwaliteit, 50% vertraging van de huidige bodemdaling in 2030 en een energieneutraal waterschap in 2030.

Veel belangstelling agrarische sector maatregelen waterkwaliteit

Mobiele drinkbak - Koe

Onlangs is de subsidieregeling voor maatregelen om bodemdaling tegen te gaan en de waterkwaliteit te verbeteren, voor het 2e jaar opengesteld.

Klimaatslim boeren in Meijepolder Laag

De handtekeningen zijn gezet

Twaalf grondeigenaren willen hun veenweidepolder klimaatbestendig maken.

Raamwaterplan en peilbesluit De Tol

Veenweidegebied Kockengen

Het gaat onder meer om kaders en oplossingsrichtingen om het watersysteem in het dorp Kockengen en de polders Portengen, Laag-Nieuwkoop, Gieltjesdorp, Otterspoorbroek en bedrijventerrein Keulschevaar te verbeteren.

Nieuwe Keur van kracht

Van nee tenzij naar ja mits

De regelgeving van het waterschap is volledig aangepast.

Inspraak verbeterplan kade Bijleveld in Kockengen

Kade Bijleveld

Het ontwerp-plan met werkzaamheden ligt tot 5 juni 2019 ter inzage.

Gecombineerde commissievergadering op 6 juni

Op de agenda staan de jaarstukken 2018.

Verbeteren Lopikerweteringkade zuid

De Lopikerweteringkade Zuid tussen Cabauw en Lopik

Het projectplan ligt tot 10 juni 2019 ter inzage.

Reageren?

Neem contact op met de redactie:

Social

Twitter     Instagram

Volg ons op Twitter en Instagram!

Abonneren

Aanmelden of juist afmelden voor de nieuwsbrief? Ga naar de abonneeservice op onze website en regel het direct zelf!