Nieuwe informatieborden langs Enkele Wiericke bij Nieuwerbrug

Gepubliceerd op 5 oktober 2023

Bij de fietsbrug over de Enkele Wiericke nabij Fort Wierickerschans in Nieuwerbrug zijn nieuwe informatieborden geplaatst. Hoogheemraad Bert de Groot onthulde deze borden samen met wethouder Jan Leendert van den Heuvel van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Ook vertegenwoordigers van de Oude Hollandse Waterlinie, de werkgroep Republiek aan de Rijn en de stichting Promotie Bodegraven-Reeuwijk waren hierbij aanwezig.

Rijke geschiedenis

De borden vertellen het verhaal van de rijke geschiedenis van het gebied. De locatie ligt midden in het gebied van de Oude Hollandse Waterlinie. Het Fort Wierickerschans, aan de overkant van de weg uit 1673 is een levende herinnering aan deze tijd.

Aanvoer extra zoet water

Ook is er meer te lezen over de aanvoer van extra zoet water naar West-Nederland tijdens extreem droge periodes: de Klimaatbestendige WaterAanvoer (KWA). De Enkele Wiericke en de Oude Rijn zijn dan belangrijke aanvoerroutes naar het westen van ons land om de verzilting tegen te gaan. De voormalige fiets- en autobrug over de Enkele Wiericke vormden een flessenhals in de aanvoer van dit water. Daarom zijn de bruggen vervangen, zodat er meer water onderdoor stromen kan. Details in het leuningwerk van de bruggen verwijzen naar de rijke cultuurhistorie van het gebied.

Bijzondere bank

Naast de borden staat een bijzonder bankje, de schotbalkenbank. In geval van een calamiteit kan het waterschap de Enkele Wiericke afsluiten met balken. Om het nuttige met het aangename te verenigen is van de opslagruimte voor die balken een zitbank gemaakt.


onthulling informatieborden door wethouder Jan Leendert van den Heuvel en hoogheemraad Bert de Groot

Onthulling informatieborden door wethouder Jan Leendert van den Heuvel en hoogheemraad Bert de Groot

Informatieborden met schotbalkenbank

Informatieborden met schotbalkenbank