Waarom hebben vissen het tijdens een warme en droge periode moeilijk?

Gepubliceerd op 29 juni 2023

Het water in vrijwel het hele watersysteem bevat in warme en droge perioden weinig zuurstof. Daardoor kunnen vissen sterven. Het warme weer is een eerste belangrijke oorzaak. Warm water kan minder zuurstof opnemen. Daarnaast zorgt de hogere temperatuur ervoor dat dode planten sneller afbreken, en dat kost zuurstof.

Onder normale omstandigheden wordt deze dalingen in zuurstofgehaltes gecompenseerd door de planten in het water die zuurstof produceren. We zien de laatste tijd alleen steeds minder waterplanten in onze watergangen, en soms juist veel algen die het water troebel maken en lichtinval en daardoor zuurstofproductie kunnen belemmeren. Exoten zoals de Amerikaanse Rivierkreeft eten bij voorbeeld veel waterplanten. Er wordt nog veel onderzoek gedaan naar de exacte oorzaken.

Bovendien: regen

Recentelijk heeft het na lange tijd weer eens geregend. Dit regenwater spoelt de daken en straten schoon, maar het licht vervuilde water belandt uiteindelijk ook in sloten. Dit vormt een extra belasting voor de vissen.

Wat doen wij als waterschap?

Het evenwicht in zuurstofgehalte is bij deze hoge temperaturen heel fragiel. We proberen op plekken waar we van weten dat vissen het moeilijk hebben, het water sneller door te laten stromen. We verversen, als het ware, het water. Echter, het nieuwe water kan ook weer warm zijn en heeft niet altijd veel hogere zuurstofgehaltes. Soms vragen we een visvereniging om vissen te verplaatsen naar beter water. Daarnaast proberen we het maaien en baggeren op bepaalde plekken zoveel mogelijk te beperken, omdat het verstoren van de grond en natuur tot een extra vraag naar zuurstof kan leiden.

Experiment: WaterQi©

We zoeken, vaak samen met anderen, ook naar nieuwe manieren om de waterkwaliteit te verbeteren. In de Veldhuizerplas start 4 juli bijvoorbeeld een proef met de WaterQi©. Dit is een innovatieve techniek om de waterkwaliteit te verbeteren. Met kleine luchtbelletjes wordt zuurstof aan het water toegevoegd. De proef loopt van eind juni tot en met eind oktober 2023. Op 4 juli 2023 is de feestelijke opening op locatie. Kinderen kunnen meedoen aan een kleurwedstrijd en een leuke prijs winnen. U bent van harte welkom 4 juli een kijkje te komen nemen.