Inspraak Ontwerp-projectplan Verbetering Lopikerweteringkade zuid

Gepubliceerd op 11 december 2018

Het waterschap is van plan de zuidelijk waterkering langs de Lopikerwetering en een deel van de Enge IJssel te verbeteren. Het traject bevindt zich tussen IJsselstein en Schoonhoven.
De kade wordt verbeterd, omdat deze niet overal aan het vereiste veiligheidsniveau voldoet. Om die reden zijn er op diverse locaties op en langs de kering maatregelen nodig.
Daarom is het waterschap begonnen met het zoeken naar oplossingen om de kade te verbeteren. Alhoewel er zelden hoge waterstanden optreden in de Lopikerwetering, is het wel van belang dat de kade hoog en sterk genoeg is.

Ontwerp-projectplan

Ook wil de gemeente Lopik het fietspad verbeteren tussen IJsselstein en Schoonhoven. Het waterschap heeft samen met de gemeente, een eerste ontwerp gemaakt om de kering en het fietspad te verbeteren. Waar deze ontwerpen leiden tot maatregelen op particuliere percelen, bespreken we dit met de perceeleigenaren.
Ook moeten er voor de verbetering van de waterkering bomen gekapt worden. Bomen op en naast de kade vormen een risico voor de kade. Als een boom omvalt, kan een gat in de kering ontstaan.
De maatregelen zijn opgenomen in het ontwerp-projectplan dat hiervoor is opgesteld in het kader van de Waterwet. In dit ontwerp-projectplan wordt beschreven wat het waterschap gaat doen en waar en hoe de werkzaamheden uitgevoerd worden.
Het ontwerp-projectplan ligt vanaf 11 december 2018 tot en met maandag 4 februari 2019 ter inzage. U kunt inspreken op dit plan.

Stukken inzien

U kunt de stukken inzien op het gemeentehuis in Lopik, Raadhuisplein 1 of op het waterschapskantoor, Poldermolen 2 in Houten. Voor een inhoudelijke toelichting op de plannen kunt u een afspraak maken met Ane Sybesma, omgevingsmanager bij het waterschap, via (030) 634 58 65, e-mail ane.sybesma@hdsr.nl.