Peilbesluit Portengen Laag vastgesteld

Gepubliceerd op 7 maart 2023

Het waterschap heeft de oplossing voor het deelplan Portengen Laag (gemeente Stichtse Vecht) vanuit het Raamwaterplan De Tol uitgewerkt. Het algemeen bestuur heeft de wijziging van het peilbesluit en het inspraakrapport vastgesteld op 21 december 2022. Bij het plan hebben bewoners en gebruikers in het gebied meegedacht. Het waterschap heeft plannen om het waterpeil in de sloten van Portengen Laag aan te passen. Dit staat beschreven in de wijziging van het peilbesluit De Tol voor peilgebied Portengen Laag.

De ontwerp-wijziging heeft zes weken ter inzage gelegen. Tijdens de inspraakperiode zijn bij het waterschap vijf zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen hebben geen aanleiding gegeven om de wijziging op het peilbesluit aan te passen. Het ontwerp peilbesluit is dus ongewijzigd.


Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marije van Bergen, projectleider van peilbesluit De Tol, via 030 – 209 5700 of door te mailen naar marije.van.bergen@hdsr.nl.