Biltse wijk Brandenburg aardgasvrij; warmte komt straks uit afvalwater

Gepubliceerd op 10 maart 2022

De subsidie die gemeente De Bilt heeft aangevraagd voor het aardgasvrij maken van de wijk Brandenburg West in De Bilt, is toegekend door het Rijk. Daarmee wordt een belangrijke stap gezet voor verduurzaming in de gemeente. Met de subsidie is 4 miljoen euro gemoeid.

Wethouder Anne Brommersma is verheugd: “Met deze subsidie gaat het ons lukken om een grote slag te slaan in de energietransitie. Het is ontzettend goed nieuws voor onze inwoners: een duurzame wijk die niet langer afhankelijk is van aardgas en waar een solide lokale bron warmte levert. Dat geeft een goed gevoel én een lagere energierekening.”

“Rigoureuze verduurzaming van een hele wijk is een kostbare aangelegenheid. Ik ben heel blij dat ook het Rijk de potentie van Brandenburg West ziet om van het aardgas af te gaan. We hebben al mooie stappen gezet samen met onze inwoners en partners om extra te verduurzamen. Nu kunnen we de volgende sprong maken: van het aardgas af.”

Participatie

De afgelopen periode heeft de gemeente samen met inwoners gewerkt aan voorlichting en gesprekken over de energietransitie en het warmtenet. Tijdens verschillende bewonersavonden en inloopbijeenkomsten konden inwoners vragen stellen over het project. Op doemeedebilt.nl/brandenburgwestverduurzaamt zijn alle participatiemogelijkheden, komende bijeenkomsten en verduurzamingstips te vinden.

Toekenning

De gemeente heeft de aanvraag voor subsidie gedaan in het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) van het Rijk. Met de bijdrage van het Rijk wordt een zeer lage temperatuur warmtenet (ZLT-bronnet) gerealiseerd  Dit warmtenet wordt gevoed door warmte van de rioolwaterzuiveringsinstallatie De Bilt van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Hoogheemraad Els Otterman: “Het warme afvalwater van douche en wasmachine lozen we na het zuiveren nu op de Biltse Grift. Kostbare warmte gaat zo verloren. Met de subsidie kunnen we die restwarmte benutten, en dat is een mooie stap naar een duurzame leefomgeving!”

Voor de aanleg van het warmtenet zijn aanpassingen aan de openbare ruimte en de aansluitingen aan huis nodig. Ook extra isolatie van de woningen is van belang voor de efficiëntie van het systeem. Dit is het goedkoopste verduurzamingsscenario van alle opties die de wijk heeft.

Jacob Vermeulen, portefeuillehouder Warmte bij energiecoöperatie BENG!: “De toekenning van deze subsidie is een belangrijke stap in de warmtetransitie van gemeente De Bilt. We zijn hier als energiecoöperatie van inwoners vanzelfsprekend erg blij mee. En ook trots dat we hier met elkaar de schouders onder mogen zetten!”

Vervolg

Voor de verduurzaming van de wijk werkt de gemeente samen met energiecoöperatie BENG!, Woonstichting SSW, Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden en inwoners. Participatie blijft hierin een centraal onderdeel. Het uitgangspunt is dat de eerste werkzaamheden dit jaar nog starten. In 2030 moet de wijk aardgasvrij of aardgasvrij-klaar zijn.