Milieuvriendelijk tuinieren

Gaan uw groene vingers jeuken als de eerste krokussen en narcissen hun kopjes boven de aarde steken? En grenst uw tuin aan een sloot of vijver? Bekijk dan onze tips en lees hoe u het water mooi schoon kunt houden. Want schoon water is in het belang van iedereen. Van de natuur, maar ook van uzelf: schoon water ziet er mooier uit en is uiteraard beter als u uw tuin gaat besproeien.

Tip 1: gebruik geen geïmpregneerd hout

Gebruik in uw tuin geen geïmpregneerd hout, zeker niet langs de slootkant. De groene stof waaraan geïmpregneerd hout te herkennen is (wolmanzout) voorkomt houtrot, maar spoelt op den duur de bodem en de sloot in. Dit is slecht voor de waterkwaliteit en daarmee voor de planten, vissen en andere dieren die in het water leven. Goede alternatieven voor geïmpregneerd hout zijn inlands hardhout (bijvoorbeeld kastanjehout of Robinia), of tropisch hardhout met FSC-keurmerk.

Tip 2: maak matig gebruik van mest

De lente is de tijd bij uitstek om de tuin te bemesten. Mest is goed voor planten, maar niet voor water in sloten en vijvers. Het veroorzaakt algengroei en in het ergste geval kan dat tot vissterfte leiden. Bemest daarom niet langs de waterkant en geef ook niet teveel mest. Via het grondwater kan mest namelijk alsnog in de sloot terecht komen.

Tip 3: plaats mest- en composthopen niet direct aan de waterkant

Zoek voor mest- en composthopen een plek die zich tenminste vijf meter vanaf de slootkant bevindt. Deze en andere regels uit het Lozingenbesluit Open Teelt en veehouderij gelden ook voor particulieren.

Tip 4: gebruik geen bestrijdingsmidddelen

Gebruik geen chemische bestrijdingsmiddelen, maar kies voor milieuvriendelijke alternatieven. Beter nog: gebruik planten die gedijen in ons klimaat en in de grondsoort van uw tuin. Deze planten zijn vaak beter bestand tegen plagen. Kijk voor meer informatie op de site van Milieucentraal. Chemische bestrijdingsmiddelen zijn overigens ook slecht voor het grondwater. Met name voor bewoners van de Utrechtse Heuvelrug is dit gegeven van belang, omdat daar drinkwater uit het grondwater wordt gewonnen.

Tip 5: gebruik geen kunstmest

Gebruik alleen organische meststoffen zoals compost, stalmest of koemestkorrels. Bij organische mest spoelen de voedingsstoffen minder snel uit. Bovendien is het organische materiaal goed voor de bodemstructuur en het bodemleven.

En tot slot, maar dat is logisch: gooi geen afval in het water, óók geen tuinafval. Meer tips en informatie vindt u in onze folder Een schone sloot bij uw tuin (pdf, 172 kB).