Muggenplaag?

Na een natte en frisse periode komen er soms plotseling een aantal warme dagen. Deze combinatie van weersfactoren is ideaal voor de steekmug. Er kunnen massaal muggenlarven uitkomen waardoor er een ware muggenplaag kan ontstaan. Muggenlarven gedijen uitstekend in stilstaand water waar van nature geen doorstroming is. Denk hierbij aan vijvers en regentonnen.

Tips

In de regel zijn dit geen wateren die zijn aangesloten op het watersysteem (waar wel doorstroming is), waardoor ze niet vallen onder de verantwoordelijkheid van het waterschap. Wel wil het waterschap de volgende tips meegeven:

  • maak dakgoten regelmatig schoon
  • ververs water in regentonnen
  • hou vijvers helder; zorg dat er geen sliblaag in komt te staan
  • hou 's avonds laat en 's ochtends vroeg (tijdens de schemering) ramen en deuren geslotenMug