Werken aan een beter klimaat

Hitte, wateroverlast, droogte en overstromingen: de effecten van het veranderende klimaat zijn duidelijk voel- én zichtbaar. Als waterschap zetten wij ons elke dag in om klimaatverandering te verminderen en om mee te bewegen met het huidige klimaat. Dit doen wij door zelf actief bezig te zijn met verschillende projecten maar ook door burgers, agrariërs en andere overheden te helpen en te stimuleren om een bijdrage te leveren aan de toekomst.

Hoe werkt het waterschap aan een beter klimaat?

Het waterschap werkt op verschillende manieren aan een beter klimaat. We werken samen met onze partners aan een integraal antwoord op de klimaatverandering en bijbehorende impact op ons watersysteem. Belangrijke thema’s daarbij zijn wateroverlast,
watertekort en ruimtelijke adaptatie.

Samen werken aan een beter klimaat

Het klimaat is van ons allemaal en wij hebben allemaal last van klimaatverandering. Door samen te werken kunnen we meer doen aan klimaatverandering tegen te gaan.

Klimaat Nieuws

Klimaatstrestest

In alle gemeenten van ons beheergebied zijn in 2018 klimaatstresstesten uitgevoerd. Een klimaatstresstest geeft een eerste antwoord op de vraag: "Wat de gevolgen zijn van klimaatverandering?" De kaarten zijn te vinden in het Klimaatportaal van de provincie Utrecht. Iedere gemeente heeft een eigen rapport en de data gekregen van de klimaatstresstest. Deze zijn bij de gemeenten op te vragen.

Klimaatsigniaal

Omgaan met wateroverlast