Oude Hollandse Waterlinie

Verschillende sluizen, dijken en waterwegen van de Oude Hollandse Waterlinie zijn nog steeds in gebruik bij het waterschap. Zoals bijvoorbeeld de Goejanverwellesluis en de Enkele en Dubbele Wiericke.

Goejanverwellesluis in Hekendorp

Goejanverwellesluis

De Goejanverwellesluis staat in de geschiedenisboeken te boek als de plek waar Wilhelmina van Pruisen werd aangehouden. In werkelijkheid vond die gebeurtenis plaats bij de Vlist.

Al sinds 1366 is op deze locatie een sluis. Zij vormt de verbinding tussen de Dubbele Wiericke en de (nu Gekanaliseerde) Hollandsche IJssel. Via deze sluis kon het gebied tussen de Wierickes geïnundeerd (onder water gezet) worden.

Dubbele Wiericke bij Driebruggen

Kade van de Dubbele Wiericke

De Dubbele Wiericke is gegraven vóór 1367 om het overtollig water van de Oude Rijn te kunnen lozen op de Hollandsche Ijssel. In 1672 werd het kanaal ingezet voor het onder water zetten (inunderen) van het gevbied tussen de Enkele en de Dubbele Wiericke.

De recreatievaart gebruikt de Dubbele Wiericke als verbinding tussen de Oude Rijn en de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel.

Watererfgoed te voet of per fiets ontdekken