Watererfgoed

Peilschaalhuisjes, verhoefslagpalen, molens en stoomgemalen: ons gebied telt honderden van deze cultuurhistorisch waardevolle elementen. Ontdek ons watererfgoed thuis en in het veld!

Dijken

Dijkhuis Jaarsveld met wachthuispaal

Op onze Lekdijk zijn nog veel gebouwen en palen te vinden, die herinneren aan het historische dijkbeheer.

Gemalen en molens

Gemaal Kamerik-Teylingens

Al vijf eeuwen lang houden we onze polders droog door te malen. Eerst met molens, later met stoom- en dieselgemalen.

Sluizen en stuwen

Oude Sluis

Waar waterpeilen in kanalen en rivieren verschillen, vind je (schut)sluizen, inlaten en stuwen.

Oude Hollandse Waterlinie

Dubbele Wiericke met Goejanverwellesluis

Verschillende sluizen, dijken en waterwegen van de Oude Hollandse Waterlinie zijn nog steeds in gebruik bij het waterschap.

Nieuwe Hollandse Waterlinie

Sluis en stuw Cothen

Voor het inunderen (onder water zetten van land) werden ten oosten van de stad Utrecht veel waterwerken, zoals sluizen en inlaten, gebouwd.

Eeuwigdurende obligaties

Obligatie Lekdijk Bovendams 1638

Voor de reparatie van de Lekdijk gaf onze voorganger eeuwigdurende obligaties uit. Wij betalen daarop nog steeds rente uit.

Links naar meer informatie

Kaart Groot-Waterschap Woerden 1747

Over boeken, websites en informatieborden...