Tijdlijn

Het ontwerp-waterbeheerprogramma is op 7 juli 2021 door het algemeen bestuur vrijgegeven voor inspraak. Deze tijdlijn geeft het geplande verloop aan van de inspraakperiode tot en met de vaststelling van het waterbeheerprogramma.

Het algemeen bestuur van De Stichtse Rijnlanden geeft het ontwerp-waterbeheerprogramma vrij voor inspraak.

Het ontwerp-waterbeheerprogramma ligt ter inzage. Iedereen kan een reactie geven.

Verzamelen van alle reacties, opstellen van een Nota van antwoord.

Bespreking waterbeheerprogramma en Nota van antwoord in commissie, vervolgens vaststelling waterbeheerprogramma door het algemeen bestuur van De Stichtse Rijnlanden