Tijdlijn

Deze tijdlijn geeft de planning van de besluitvorming van het waterbeheerprogramma aan: van de start van de inspraakperiode tot en met de vaststelling op 22 december 2021.

Het algemeen bestuur van De Stichtse Rijnlanden geeft het ontwerp-waterbeheerprogramma vrij voor inspraak.

Het ontwerp-waterbeheerprogramma ligt ter inzage. Iedereen kan een reactie geven.

Verzamelen van alle reacties, opstellen van een Nota van antwoord.

Bespreking van het waterbeheerprogramma en Nota van antwoord in de vergadering van de commissie SKK; mogelijkheid tot inspreken en online meekijken.