Hoe veilig woon ik?

In het gebied van De Stichtse Rijnlanden gelden strenge veiligheidsnormen voor de dijken. Recent (per 1 januari 2017) zijn er nieuwe normen vastgesteld waaraan alle primaire keringen (de duinen en dijken langs de kust en de dijken langs de grote rivieren) moeten voldoen.

De kans dat de Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven faalt en het achterliggende gebied overstroomt, mag niet groter zijn dan 1:30.000 per jaar, dat wil zeggen 0,00003 per jaar. De feitelijke kans op een overstroming na het falen van de Lekdijk is nu 1:1000 (traject Nieuwegein - Schoonhoven) en 1:300 (traject Amerongen - Nieuwegein) per jaar.

Overstromingsrisico’s vergeleken met andere risico’s

De meeste mensen kunnen zich bij deze getallen weinig voorstellen. Vandaar dat we het risico op overlijden door een overstroming hebben vergeleken met enkele andere risico's:

Overstromingsrisico’s vergeleken met andere risico’s in een gemeente van 50.000 inwoners

Activiteit

Wonen in laaggelegen gebied

Buiten zijn tijdens onweer

Traplopen

Fietsen

Roken van 10 sigaretten per dag

Eten van fastfood

Gebeurtenis

Overlijden door een overstroming

Overlijden als gevolg van blikseminslag

Overlijden door het vallen van de trap

Overlijden fietser als gevolg van een verkeersongeval

Overlijden agv het roken van 10 sigaretten per dag

Overlijden als gevolg van hart- en vaatziekten

Aantal gebeurtenissen per jaar

0,0001

0,01

1

1

10

100

Uit: Risico's in perspectief. Risicovergelijking, onderzoek van Royal HaskoningDHV in opdracht van het Ministerie van BZK

Te vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2015/01/21/risico-s-in-perspectief-risicovergelijking

De laatste keer dat de Lekdijk doorbrak was in 1751. Vergeleken met de ons omringende landen zijn de normen voor rivierdijken hier vele malen strenger. Maar als het misgaat, zijn de gevolgen enorm: honderden slachtoffers en een schade die in de miljarden loopt. Daarom blijven we in onze laaggelegen delta altijd bezig met het versterken van onze dijken.

Op overstroomik.nl kunt u zien wat de gevolgen zijn van een dijkdoorbraak, hoe hoog het water komt, of u beter kunt blijven of weggaan en wat u zelf kunt doen om u voor te bereiden.


Veiligheid van regionale keringen

De kans op een overstroming van de regionale keringen is groter dan die van de primaire waterkeringen: eenmaal per 10 tot 300 jaar. Maar de gevolgen zijn veel kleiner. De kans op slachtoffers is klein, doordat er in de polders meestal niet meer dan een halve meter water komt te staan. De veiligheidsnormen zijn strenger bij een woonwijk in het achterland, dan bij een weiland. De risicokaart laat zien, hoe hoog het water na een doorbraak van een regionale kering maximaal kan komen te staan.

Zie ook

Hoe veilig woon ik