Overige keringen

Het waterschap beheert 117 kilometer overige keringen, zoals de kaden van de Schalkwijkse Wetering, de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel en verschillende zomerkaden langs de Lek.

Voor een deel van deze keringen heeft het waterschap zelf normen opgesteld. Daarbij is uitgegaan van de gevolgen van een overstroming van een overige kering. Gekeken is naar de mogelijke schade en naar het verwachte aantal getroffen personen. Er worden twee categorieën onderscheiden:

  • Klasse 1: de gevolgen zijn vergelijkbaar met een regionale waterkering. De dijk moet een waterstand met een overschrijdingskans van 1/10 per jaar kunnen keren. De overige waterkeringen langs de Gekanaliseerde Hollandse IJssel en op het Eiland van Schalkwijk, en een paar kortere kadevakken vallen in deze klasse;
  • Klasse 0 keert wel water, maar de mogelijke schade is vergelijkbaar met de gevolgen van een hevige regenbui. De dijk moet in de huidige situatie in stand wordt gehouden. De overige waterkeringen in Nieuwegein vallen in klasse 0;

Bekijk de kaart voor een overzicht.