Investeren in schoon water

Het waterschap investeert veel in de waterkwaliteit van de toekomst. Bijvoorbeeld door innovaties bij onze rioolwaterzuiveringsinstallaties. Daarbij werken we samen met gemeenten, provincies, andere waterschappen en het Rijk. Via de Europese Kaderrichtlijn Water speelt ook de EU een belangrijke rol in ons regionale waterbeheer.

Werken aan schoon water blijft nodig

Op dit moment investeert het waterschap in een nieuwe rioolwaterzuivering in Utrecht die de hoeveelheid fosfaat en stikstof van het gezuiverde water halveert. Daarnaast worden de zuiveringen in Maarssen-dorp (van het buurtwaterschap AGV) en onze eigen zuivering in Maarssenbroek opgeheven.

Aquafarm

Aquafarm ziet vies water niet als afval maar als mogelijkheid om producten te winnen. Stichtse Rijnlanden werkt mee aan het onderzoek naar deze innovatieve werkwijze van rioolwater zuiveren. Wij doen dit samen twee universiteiten, particuliere organisaties en twee andere waterschappen.

Water & Klimaat

Het klimaat verandert en dat merken we ook in onze regio: hoosbuien, hitte en droogte komen steeds vaker voor. Het is hard nodig om onze leefomgeving aan te passen aan deze weersextremen. Dat bereiken we door samen aan de slag te gaan! 
Veertien Utrechtse gemeenten, de provincie Utrecht, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de Veiligheidsregio Utrecht hebben hun handen ineen geslagen. Ze werken samen aan oplossingen, zodat de regio ook in 2050 nog aantrekkelijk is om in te leven.

Europese Kaderrichtlijn Water

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is opgesteld om in heel Europa de waterkwaliteit op orde te brengen. De ontwerp-maatregelen voor de periode 2022-2027 liggen nu ter inzage.

natuurvriendelijke oever landelijk