HDSR

Zoeken
Zoek op alfabet

Mag ik ligplaats nemen op vaarwegen?

Als u een object passeert moet u uw vaartuig misschien even vastleggen. Dit is uiteraard nodig voor de veiligheid.

Alleen op plaatsen waar het met een bord is aangegeven, is ligplaats nemen toegestaan. Het overnachten en het voor meerdere uren aanleggen, is dus alleen mogelijk in jachthavens en aangegeven ligplaatsen.

Voor het innemen van een ligplaats voor langdurig gebruik (bijvoorbeeld bij een woning) is een watervergunning nodig (artikel 3.3 van de Keur). In de vergunning worden voorschriften opgenomen over de doorstroming en doorvaartbreedte.

Meer info en direct regelen: