Wie is verantwoordelijk voor grondwater

Er zijn meerdere partijen die een gedeelde verantwoordelijkheid hebben voor het grondwater: de perceeleigenaar, de gemeente en het waterschap.

De perceeleigenaar

Eigenaren van percelen zijn zelf verantwoordelijk voor maatregelen om wateroverlast van regen- of grondwater op hun eigen percelen te voorkomen. Denkt u hierbij ook aan de afvoeren van regenwater en dakgoten. In sommige gevallen leidt verstopping hiervan ook tot wateroverlast. De perceeleigenaar is verantwoordelijk voor het drooghouden van de grond waarop zijn/haar huis staat. Hij/zij is verantwoordelijk voor de bouwkundige staat en het onderhoud van het huis. Volgens bouwvoorschriften moeten kelders en de onderkant van het huis waterdicht zijn. De eigenaar is ook verantwoordelijk voor het op de juiste hoogte houden van de tuinen en de kruipruimtebodem. Hij/zij is verantwoordelijk voor het oplossen van grondwateroverlast op eigen terrein, tenzij een ander aantoonbaar de overlast veroorzaakt.

De gemeente

Gemeenten hebben een wettelijke zorgplicht voor grondwater. Dit betekent dat ze maatregelen nemen om structurele grondwaterproblemen in openbaar stedelijk gebied te beperken of te voorkomen.

Het waterschap

Het waterschap is verantwoordelijk voor een goede werking van het oppervlaktewatersysteem. Het grondwaterpeil kunnen we niet sturen. Wel kunnen we de oppervlaktewaterpeilen sturen. Het waterschap bepaalt de oppervlaktewaterpeilen in het beheergebied en legt dit vast in een peilbesluit. De peilen zijn afgestemd op functie, bodemsoort en bodemhoogte.

Het waterschap streeft naar een zo goed mogelijk passend oppervlaktewaterpeil. Wat goed is voor de één kan niet of minder goed zijn voor de ander. Soms is er een compromis nodig. In het gebied van de Langbroekerwetering worden steeds meer natuurgebieden geïsoleerd. Zo kunnen we de functies landbouw en natuur beter bedienen.