Overlast verhelpen: tuin

Oorzaak van wateroverlast

Vaak ligt de oorzaak van wateroverlast in de tuin. Regenwater zakt soms onvoldoende de grond in waardoor een drassige situatie ontstaat en de kruipruimte onderloopt.

Tegels eruit, groen erin

Door klimaatverandering kan er heel veel water in één keer naar beneden vallen. Doordat er veel tegels in uw tuin liggen, kan het water niet snel genoeg weg en kan het hinder en schade veroorzaken. Dit kunt u oplossen door enkele tegels uit uw tuin te vervangen door groen of waterdoorlatende verharding (grasbetontegels, grint of boomschors).

Goede grondstructuur en bodemleven

Als u een groene tuin heeft maar het water loopt niet goed weg, kan het zo zijn dat de grond in uw tuin onvoldoende waterdoorlatend is. Dan is er eigenlijk maar één oplossing: de grond losmaken.

  • Vooral bij nieuwbouwwoningen is het verstandig de tuin te diepspitten voordat deze wordt aangelegd.
  • Ook wanneer u uw tuin opnieuw gaat aanleggen, is het een goed moment om na te denken over het verbeteren van de bodemstructuur. De benodigde machines (frees, cultivator, graafmachine) kunt u vaak huren. Let wel op de aanwezigheid van kabels en leidingen op uw perceel. Slecht doorlatende grondsoorten kunt u ‘mengwoelen’ met zand, humus of kleigrondverbeteraar. Ook wordt hier wel (lava)grind voor gebruikt.
  • Voorkom de teleurstelling van massale plantensterfte. Bij permanent vochtige tuinen kunt u kiezen voor vochtminnende plantensoorten. Plantensoorten als de dotterbloem, geitenbaard, zomerklokje, maskerbloem, koningsvaren, duizendknoop, valeriaan, sleutelbloem en iris zijn beter aangepast aan vochtige omstandigheden.
  • De draagkracht van de bodem is vaak een probleem in een vochtige tuin. Kies in zo’n geval voor grotere tegels. Dat gaat verzakking van terras en oprit tegen.

Waar moet het regenwater heen?

U kunt het regenwater uit uw tuin laten infiltreren in de grond of afvoeren naar een beekje, wadi of regenwatervijver. U kunt ook het overtollige regenwater uit uw tuin naar het riool afvoeren, maar dan raakt het rioolsysteem sneller overbelast, met als gevolg dat rioolwater op straat komt te staan.

  • Controleer of onder de woning een drainagesysteem aanwezig is. Drainagebuizen moeten regelmatig worden doorgespoten, anders raken ze verstopt.
  • Ga na of eventuele sloten en greppels nabij uw woning wel voldoende schoon en diep zijn. Een belemmerde waterafvoer leidt al gauw tot stijging in de grondwaterstand. Als de sloot/greppel niet op uw eigen grond ligt, maak dan afspraken met de eigenaar over tijdig onderhoud. Mocht blijken dat vroeger aanwezige sloten of greppels gedempt of beduikerd zijn, probeer deze opnieuw aan te (laten) brengen. Neem hiervoor contact op met ons.
  • Ga na of uw verharding (terras, oprit) wel voldoende afloopt zodat regenwater van de woning af kan stromen, bijvoorbeeld naar de openbare weg.