Het oostelijk gebied

Het oostelijk gebied ligt relatief hoog, waardoor het water vanzelf wegstroomt. Stuwen in dit gebied zorgen er daarom voor dat met name in droge tijden, het water juist langer vastgehouden wordt. Een belangrijk vraagstuk in dit gebied is hoe het relatief schone regen- en kwelwater nog beter kan worden vastgehouden, zodat de kwetsbare natuur in deze regio van dit water kan profiteren.
In het zuidoosten komt het water binnen via de Kromme Rijn. Dit water is belangrijk voor de fruittelers, die bij nachtvorst de kwetsbare bloesem van hun fruitbomen beregenen. Het waterschap heeft de afgelopen jaren de sloten in dit gebied afgestemd op deze bijzondere waterbehoefte.