Droge voeten is maatwerk: drie regio's

Het watersysteem in het gebied van De Stichtse Rijnlanden is te verdelen in drie regio's met hun eigen kenmerken.

Westelijk gebied: het Groene Hart

Het westelijk deel van het gebied bestaat uit polders die onder het niveau van de zeespiegel liggen. Als er geen gemalen (pompen) waren, zou dit gebied permanent onder water staan. De belangrijkste watervraagstukken hier zijn dan ook de beperking van deze bodemdaling en tegelijkertijd het tegengaan van wateroverlast.

Oostelijk gebied: water bindt

Het oostelijk deel ligt hoger en droger. Omdat water altijd het laagste punt zoekt, moeten stuwen in dit gebied ervoor zorgen dat water langer vastgehouden wordt. Belangrijk vraagstuk in het oostelijk gebied is hoe we het regen- en kwelwater beter vast kunnen houden, zodat we minder water vanuit de Lek het gebied in hoeven te laten stromen. Dat water is namelijk van minder goede kwaliteit.

Stedelijk gebied: maatwerk

De wateraanvoer in het midden van ons gebied - de stad Utrecht en omstreken - wordt geregeld door drie "kranen": de Kromme Rijn, de Vaartse Rijn en het Noordergemaal. Een belangrijk vraagstuk in het stedelijk gebied is de verwerking van het regenwater.