Kroos in Nieuwegein

In Nieuwegein komt de laatste jaren veel kroos voor. Het oplossen van dit probleem is niet eenvoudig. De gemeente Nieuwegein en het waterschap werken samen aan oplossingen. Hier leest u er meer over.

Voedselrijk water

Kroos groeit graag op voedselrijke plaatsen. Het gaat dan vooral om stikstof en fosfaat.

Te grote voedselrijkdom komt in Nieuwegein door:

 • bagger op de bodem;
 • bladeren die in het water terechtkomen;
 • hondenpoep op de oevers;
 • eendenpoep;
 • eendenvoer (broodresten);
 • visvoer dat vissers gebruiken om de vis te lokken;
 • rioolwater dat overstort als het hevig regent;
 • de kwaliteit van het water dat de stad instroomt.

Doorstroming

Kroos groeit ook graag in stilstaand water. De doorstroming is in veel delen van Nieuwegein niet optimaal. Op veel plaatsen staan watergangen via duikers (buizen) met elkaar in verbinding. De duikers liggen meestal lager dan het wateroppervlak. Het water stroomt dan onder het wateroppervlak wel, maar aan de oppervlakte niet. Het kroos blijft dus voor de duiker ‘hangen’.

Oplossingen

De gemeente Nieuwegein en het waterschap werken samen aan oplossingen voor het kroosprobleem:

 • Het waterschap baggert in 2008 en 2009 een groot deel van de watergangen in Nieuwegein. De overige watergangen zijn in de afgelopen jaren al aan de beurt geweest;
 • Bij het baggeren van de watergangen maakt het waterschap meteen (gedeeltelijk) verstopte duikers schoon;
 • De gemeente heeft in de afgelopen vijf jaar een aantal riooloverstorten in de oudere delen van de gemeente gesaneerd, zodat er minder rioolwater in de singels terechtkomt;
 • Bij de herinrichting van het groen haalt de gemeente Nieuwegein veel overhangend hout bij de watergangen weg. Dat vermindert de bladval in het water;
 • Ook kijkt het waterschap op dit moment in Doorn of het zin heeft om de watergangen later in de herfst schoon te maken dan nu de praktijk is. Gevallen blad halen we dan meteen uit het water, zonder dat er voedingsstoffen vrijkomen. Deze proef duurt een paar jaar en als de aanpak effectief blijkt wordt deze aanpak ook in Nieuwegein geïntroduceerd;
 • De gemeente Nieuwegein is van plan een experiment te starten met stalen hondentoiletten. Zo komt de poep niet op het gras, maar in het riool. Het is nog niet bekend wanneer dit project wordt uitgevoerd.

Waterplan

De gemeente Nieuwegein heeft samen met het waterschap een waterplan opgesteld. In het kader van dit plan wordt gekeken waar het mogelijk is om duikers iets hoger te leggen. In Batau-Zuid is vóór de zomer 2006 een duiker ter hoogte van de Anijsgaarde verhoogd, met succes. Het kroos was in een mum van tijd verdwenen.

Het verhogen van de duikers is echter een dure oplossing en is niet altijd technisch mogelijk. Binnen het herstructurering-project Groen van de gemeente verhoogt de gemeente in 2007 een aantal duikers onder fietspaden in groenstroken in Batau-Zuid. Helaas is dit niet de plek waar de meeste klachten vandaan komen. In de komende tijd gaan we ook voor de probleemlocaties onderzoeken of er mogelijkheden zijn om hier als gemeente en waterschap een oplossing voor te vinden. Die zullen per geval verschillen, en zijn vooral afhankelijk van de kosten.

Geduld

Zoals gezegd, het gaat bij kroos om een complex probleem, en het kan ook enige tijd duren voor effecten van inspanningen merkbaar zijn. Zo gaat baggeren kroos tegen, maar wel pas op de langere termijn. Op de korte termijn kan het de groei van kroos juist bevorderen. Dat komt doordat de voedselrijke laag bagger wordt omgewoeld.

Bij de aanleg of verandering van watergangen zal in de toekomst zeker rekening gehouden worden met het kroosprobleem. Bredere, meer open waterpartijen is dan het devies.