Contactformulier


Belastingvragen

Het heffen en innen van de waterschapsbelastingen gebeurt vanaf 1 januari 2014 door de BghU, de Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht. U kunt bij de BghU terecht voor vragen over belastingen.

Telefoon: (088) 064 02 00 (mobiel: (0900) 235 43 77)