Projectplanning baggeren watergangen in en om Zeist

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning wijzigt.

In deze fase worden peilingen & waterbodemonderzoeken uitgevoerd en wordt er geïnventariseerd of er beschermde planten- en diersoorten aanwezig zijn. Ook worden vergunningen aangevraagd. Deze fase sluit af met het opstellen van een bestek en de aanbesteding.

Deze fase start met het maken van plannen door de aannemer en wordt gevolgd door de uiteindelijke uitvoering. Tot december 2023 heeft de aannemer de tijd om de baggerwerkzaamheden uit te voeren.

Als er een weilanddepot komt voor het drogen van de bagger, dan wordt deze ontmanteld in het voorjaar van 2027. De precieze datum is afhankelijk van de weersomstandigheden. Als er een droog voorjaar en  een droge zomer is, dan droogt de bagger sneller in en kan het eerder verwijderd worden.