Plannen voor verbeteren kade langs de Meije deels aangepast

Gepubliceerd op 11 januari 2021

Gezamenlijk persbericht

De plannen voor het verbeteren van de weg en de kade langs het riviertje De Meije (gemeente Woerden) zijn op 15 december 2020 vastgesteld door het bestuur van het waterschap. De kade langs de Meije voldoet niet aan de wettelijke eisen en de weg en de openbare ruimte zijn toe aan een grote onderhoudsbeurt. Verschillende bewoners langs de Meije hadden een reactie ingediend op het ontwerp-plan. Dit was aanleiding voor waterschap en gemeente Woerden om de plannen op een paar punten aan te passen. De start van de uitvoering van het werk is gepland in het najaar van 2021.

Samenwerken aan een veilige Meije

Het verbeteren van de weg en de kade langs de Meije is een gezamenlijk project van gemeente Woerden en het waterschap. Het doel van de gemeente is om het openbaar gebied langs de weg Meije, tussen de Hazekade en Hollandse kade, te herinrichten en de weg opnieuw te asfalteren. Het doel van het waterschap is om langs dit deel van de Meije de regionale waterkering te verbeteren en te laten voldoen aan de waterveiligheidsnormen.

Aanpassing projectplan

De maatregelen die nodig zijn staan beschreven in een projectplan. Dit plan heeft afgelopen zomer ter inzage gelegen. Op dat plan zijn veel reacties binnengekomen. De meeste reacties gingen over het verbeteren van de weg en de openbare ruimte langs de weg. Een aantal van die reacties heeft geleid tot een aanpassing van de plannen. Binnen de bebouwde kom, komt een extra witte belijning langs de kant van de weg en een markering op het wegdek om het 30-kilometer gebied te benadrukken. Er komen geen overrijdbare grasbermen en langs de zuidzijde van de weg worden minder elzenbosjes verwijderd.

Hoe verder?

Het aangepaste projectplan en het inspraakrapport liggen tot 17 februari 2021 ter inzage. Als alle vergunningprocedures zijn afgerond, kan een aannemer na de zomer de werkuitvoering buiten starten. De uitvoering gebeurt in afstemming met de plannen van Vitens, Stedin en Glasdraad.


Meer weten?

Achtergrondinformatie over het project Samenwerken aan een veilige Meije, waaronder het projectplan en het inspraakrapport, staat op onderstaande webpagina.