Kom naar de informatieavond op 8 oktober 2019

Dinsdag 8 oktober organiseert het waterschap een informatiebijeenkomst. Doel van de avond is om de inwoners langs de Meije te informeren over het ontwerp voor de nieuwe waterkering langs de Meije en de nieuwe weginrichting. De avond begint om 19.30 uur en is in de Polderzaal in Gasterij de Milandhof in Zegveld.

Ontwerp voor kering en weg

Na de vaststelling van het zogenaamde voorkeursalternatief ‘Vervangende Waterkering’ in februari 2019, heeft het projectteam gewerkt aan het ontwerp voor de nieuwe waterkering en voor de nieuwe weginrichting. Tijdens de informatieavond presenteren wij de (tussen)resultaten en zijn wij benieuwd naar meningen en verbetersuggesties van de inwoners.

De avond

Op de informatiebijeenkomst komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde;

  • Concept Inrichtingsplan (optimalisatie ontwerp waterkering (waar damwand/wegverhoging/grondkade) en het Programma van Eisen herinrichting weg en bermen
  • Onderzoeken (grondwaterstand woonpercelen, vleermuizen en verkeersveiligheid en openbare verlichting)
  • Nieuwe situatie na grenswijziging waterschappen
  • Planning van het project.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager Hans Verkerk: hans.verkerk@hdsr.nl of 06-8133 7717.