Klankbordgroep succesvol gestart

Woensdag 29 augustus kwam de klankbordgroep ‘Samenwerken aan een veilige Meije’ voor het eerst bij elkaar. In café de Halve Maan kwam de afvaardiging van bewoners, ondernemers, agrariërs en belangenverenigingen bijeen om ideeën uit te wisselen en de voortgang van het project te bespreken.

Wensen en ideeën

De avond begon, na een kennismaking en het uitspreken van verwachtingen, met een toelichting van het projectteam over de stand van zaken. De toetsing van de dijk op veiligheid en stabiliteit is toegelicht en de uitkomst hiervan en wat dit betekent. Er is uitvoerig gesproken over de mogelijke alternatieven voor het verbeteren van de veiligheid op hoogte en de stabiliteit van de dijk. Denk hierbij aan het ophogen van de weg, het slaan van een damwand langs de Meije, het dempen van de teensloot, het verhogen van het waterpeil aan de polderzijde of het aanbrengen van een scherm langs de teensloot om de stabiliteit te verbeteren. De klankbordgroep heeft uitgebreid haar wensen en ideeën hierover kunnen uiten. Daarnaast is nog gesproken over parkeerplaatsen, de veiligheid van de weg, het aanbrengen van passeervakken, het beheer van het groen langs de Meije en lantaarnpalen. In oktober zal de klankbordgroep meevaren met het projectteam tijdens een boottochtje langs de Meije, om met elkaar de mogelijke oplossingen ter plaatse te bekijken. En in november zal de klankbordgroep nog een keer bijeenkomen om verder te praten over de keuze in de alternatieven.

Informatieavond 1 november

Bent u ook benieuwd naar de stand van zaken, en de alternatieven die we nu aan het uitwerken zijn? Op 1 november organiseren we de volgende informatieavond in Café de Halve Maan. De bewoners en grondeigenaren van de Meije tussen de Hazekade en de Hollandse Kade ontvangen hiervoor binnenkort een uitnodiging.