Goed idee? Stuur het ons voor 21 oktober

In het 4e kwartaal 2019 wordt gewerkt aan een definitief Inrichtingsplan. Vooral de keuzes voor de herinrichting van de weg/bermen/beplanting/verlichting moeten nog verder worden uitgewerkt in een concreet technisch plan. Uw en jouw goede ideeën hiervoor zijn welkom!

Reacties voor 21 oktober

Als je je reactie instuurt voor 21 oktober kunnen we die meenemen in de uitwerking van het plan. Reacties graag per mail aan Hans Verkerk: hans.verkerk@hdsr.nl.