Nieuwsbrief 1, juli 2018

De eerste nieuwsbrief over het project Samenwerken aan een veilige Meije is uit. In dit eerste nummer:

  • de stand van zaken en de planning van het project;
  • hoe kunt u zich aanmelden voor een keukentafelgesprek
  • Ingenieursbureau RPS voert verkennende werkzaamheden uit
  • de eerstvolgende informatieavond is op 10 oktober 2018. Noteer deze datum alvast in uw agenda!
  • de eerste actie (herstel straatverlichting) is inmiddels opgepakt.

Woont u langs de Meije? Dan ontvangt u de nieuwsbrief in de week van 12 juli in uw brievenbus.


Nieuwsbrief 1, juli 2018