Bewonersbrief november 2021: start en planning werkzaamheden

In de brief van november informeren we de bewoners langs de Meije over de start van de werkzaamheden van Stedin en Vitens en de planning van de werkzaamheden aan de kade en de weg.

In de overzichtstekening staat een kaartje met de planning per traject.