Ingenieursbureau RPS ingehuurd voor de verkenningsfase

Ingenieursbureau RPS is ingehuurd door het waterschap en de gemeente Woerden voor de verkenningsfase om te komen tot een voorkeursalternatief voor de opgave. De komende tijd zal RPS het verkennende onderzoek uitvoeren, en alle uitkomsten van eerder onderzoek (uit 2012 en 2014) bestuderen, en input ophalen bij de bewoners, om te komen tot een aantal meest kansrijke inrichtingsmogelijkheden.

Bewonersavond

In juni organiseert het projectteam een bewonersavond voor alle bewoners en de grondeigenaren van de Meije tussen de Hazekade en de Hollandse Kade. Daar zal RPS haar werkzaamheden van de komende periode nader toelichten en het projectteam presenteert dan de stand van zaken van het project en de planning van de verkenningsfase. Daarna gaan we met de bewoners in gesprek over de veiligheid van de weg, de waterveiligheid, de ervaringen van weggebruikers en wat voor de bewoners verder belangrijk is. We halen hiermee samen met RPS input op voor de toekomstige inrichting. We kunnen hierbij ook meteen goed aangeven wat er vanuit wetgeving en beleid wel en niet mogelijk is en aan welke uitgangspunten wij moeten voldoen.

Inrichtingsmogelijkheden

Met deze input verzamelen we informatie voor de uitwerking van een aantal kansrijke inrichtingsmogelijkheden. In september/oktober bespreken we deze mogelijkheden met de bewoners tijdens de volgende informatieavond of in specifieke gevallen met een keukentafelgesprek.