Projectplanning baggeren watergangen polder Wulverhorst, Breeveld & Haanwijk

Het waterbodemonderzoek wordt in 2020 uitgevoerd.

De werkzaamheden worden in het 3e kwartaal van 2021 uitgevoerd.

Op dit moment is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden worden afgerond. Zodra er meer informatie bekend is, wordt deze pagina aangevuld.