Projectplanning baggeren watergangen polder Wulverhorst, Breeveld & Haanwijk

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning wijzigt.

Het waterbodemonderzoek is in 2021 uitgevoerd. Ook zijn in deze fase peilingen uitgevoerd en is geïnventariseerd of er beschermde planten- en diersoorten aanwezig zijn. Tevens zijn vergunningen aangevraagd. Deze fase is afgesloten met het opstellen van een bestek.

De werkzaamheden beginnen in het tweede kwartaal van 2022. Na een jaar is onze aannemer klaar en wordt het stokje overgenomen door het landgoed Linschoten.