Projectplanning baggeren watergangen Harmelerwaard, Breudijk, Geverscop en Klein Houtdijk

Het waterbodemonderzoek wordt in 2020 uitgevoerd.

De uitvoering van het baggeren start in het 4e kwartaal van 2021.

Op dit moment is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden worden afgerond. Zodra er meer informatie bekend is, wordt deze pagina aangevuld.