Projectplanning baggeren watergangen Harmelerwaard, Breudijk, Gerverscop en Klein Houtdijk

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning wijzigt.

In deze fase zijn peilingen uitgevoerd, waterbodemonderzoeken zijn uitgevoerd en er is geïnventariseerd of er beschermde planten- en diersoorten aanwezig zijn. Ook zijn vergunningen aangevraagd. Deze fase sluit af met het opstellen van een bestek.

Deze fase start met het maken van plannen door de aannemer en wordt gevolgd door de uiteindelijke uitvoering. De werkzaamheden zijn inmiddels in volle gang.

Op dit moment is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden buiten zijn afgerond. De aannemer heeft tot en met de winter van 2023 de tijd om de werkzaamheden uit te voeren. Het weilanddepot wordt in 2026 ontmanteld.