Eerste brug pilotproject 'Aanpak bruggen Bodegraven Noord' opgeleverd

Gepubliceerd op 7 september 2023

Onlangs is de eerste brug in het pilotproject 'aanpak bruggen Bodegraven Noord' opgeleverd. De oplevering is feestelijk gevierd met de brugeigenaar en het projectteam.

Het pilotproject richt zich op vijf deelgebieden in het veenweidegebied, waar honderden bruggen over sloten en weteringen liggen. Deze liggen vaak over watergangen die belangrijk zijn voor het watersysteem. Een groot deel van de bruggen zorgt daar voor problemen met de afvoer van overtollig water tijdens hevige regenbuien. Daarom onderzoekt het waterschap nu als proef, samen met de brugeigenaren, in vijf gebieden hoe de problemen die de bruggen veroorzaken aangepakt kunnen worden.

Het gaat om de Middelwetering en de Kleine Wetering in Bodegraven-Noord, de Slimmenwetering in Zegveld, de Dwarswetering (ten zuiden van de Meije) en de Middelwetering in Kamerik. Het doel is om zoveel mogelijk bruggen te verbeteren of te verwijderen. Bij deze proef gaat het om de aanpak van circa 220 bruggen. De pilot loopt tot het derde kwartaal van 2024.


Meer informatie

Wilt u meer informatie over het project? Bekijk dan de projectpagina op onze website.