Het terrein rond de zuivering

Het waterschap hecht veel waarde aan flora en fauna. Ook weten we dat direct omwonenden graag uitkijken op een groene omgeving. Bij het ontwerp van het zuiveringsterrein is hier rekening mee gehouden; zo herstellen we de groene rand rondom het zuiveringsterrein.

Faunamaatregelen

  • In de spouw van de zuiveringstanks zijn vleermuiskasten gemaakt. Die vormen een ideale verblijf- en broedplek voor vleermuissoorten vanwege de constante temperatuur van 7 graden van het water in de tanks.
  • Er zijn 4 insectenhotels verspreid geplaatst op het nieuwe terrein van de zuivering.
  • Bewust zijn er op het terrein kale zandplekken gecreëerd en rotstuinen ten gunste van bepaalde kever- en andere insectensoorten. Ook zijn er rillen van (wilgen)takken aangebracht.
  • Op enkele plekken is het terrein wat dieper uitgegraven voor het laten ontstaan van waterpoelen voor amfibieën.
  • Op het terrein is een grote variëteit aan inheemse boomsoorten en struiken geplant.

Floramaatregelen

  • Aan de achterzijde van het poortgebouw is een grote diversiteit aan bloeiende kruiden en bloemen geplant.
  • Het gehele terrein is zo natuurlijk mogelijk ingericht door het terrein in te zaaien met een gras- en kruidenmengsel en toepassing van inheemse soorten.
  • De boszoom aan de Vechtzijde is daar waar nodig aangevuld en hersteld met inheemse boomsoorten.
  • Er zijn klimplanten tegen de zuiveringstanks gepland, zodat de betonnen wanden minder zichtbaar worden.

Nieuwe aanplant van bomen op het zuiveringsterrein