De installatie

De nieuwe zuivering is een ultra-moderne installatie die werkt met de Nereda®-technologie.

Bij de Nereda®-technologie wordt het water gezuiverd met bacteriën in de vorm van slibkorrels. Hierdoor zijn het rioolslib en het schoongemaakte water makkelijk van elkaar te scheiden: de slibkorrels zakken namelijk naar de bodem. Nabezinktanks, de grote ronde bakken op het terrein waarin de scheiding van slib en afvalwater altijd plaatsvond, zijn nu niet meer nodig. Dit bespaart veel ruimte: de oude installatie had maar liefst 14 nabezinktanks in gebruik.

Feiten op een rij

De nieuwe installatie:

  • gebruikt 30% minder energie dan een traditonele installatie,
  • gebruikt minder chemicaliën,
  • halveert het fosfaat en stikstof gehalte in het gezuiverde water,
  • geeft minder geluidsoverlast,
  • neemt 4 x minder ruimte in beslag dan een traditionele installatie,
  • bestaat uit 6 Nereda®-tanks 12.000 m3,
  • heeft 1 buffertank van 12.000 m3,
  • en een zandfilter van 300 m2.

Nederlandse uitvinding

Nereda® technologie is een Nederlandse uitvinding en wordt ook toegepast in Australië, Brazilië, Groot Brittannië, Ierland, Polen, Portugal, Zuid-Afrika, Zweden en Zwitserland.


Animatie Nereda® technologie

Nereda® slibkorrels werken sneller

Korrelslib (links) bezinkt veel sneller dan slibvlokken (foto: TU Delft).