Het poortgebouw

De rioolwaterzuivering Utrecht is lange tijd voor veel inwoners en passanten onzichtbaar geweest. Veel bosschages blokkeerden het zicht op de zuivering, waar miljoenen liters afvalwater per dag werd gezuiverd. Met het nieuwe poortgebouw aan de Brailledreef heeft de zuivering een gezicht gekregen.

Energieneutraal

Het circa 750 m2 grote gebouw heeft een mooie en vooral duurzame uitstraling. Het thema van het gebouw is ‘verbinding’ tussen de Vecht en de wijk en het het onderwerp ‘water’ komt zichtbaar terug. Bij het ontwerp van dit nieuwe bedrijfsgebouw heeft het waterschap ook rekening met de klimaatverandering gehouden. Aan de architect is gevraagd een gebouw te ontwerpen dat energieneutraal is, geen fossiele brandstof gebruikt en een groen dak krijgt. Zo’n groen dak kan regenwater vasthouden in periodes met hevige regenval en houdt extreme warmte langer uit het gebouw. Ook is rekening gehouden met aansluiting van zonnepanelen, om de energieneutraliteit richting nul te brengen.