Historie

Tot diep in de twintigste eeuw loosde de stad Utrecht al haar huishoudelijk en industrieel afvalwater via de singels en grachten op de Vecht. Al voor de oorlog werd de steeds sterkere verontreiniging van de Vecht als onhoudbaar beschouwd. In 1939 stemde de gemeenteraad daarom in met de aanleg van een centrale riolering en een nog te bouwen zuiveringsinrichting.

Aan de rand van de stad

Uiteindelijk duurde het nog tot halverwege de jaren vijftig van de vorige eeuw voor er een rioolwaterzuivering werd gebouwd aan de rand van Utrecht. De lokale media schrijven vol trots: 'Is het werk geheel af, dan beschikt onze stad over een moderne zuiveringsininrichting zoals er in ons land geen tweede is.'

luchtfoto 1950

De zuivering groeit mee

De groei van de stad Utrecht met de wijken Overvecht en Kanaleneiland maken het noodzakelijk dat de capaciteit van de rioolwaterzuivering ook groeit. In 1986 vond de laatste uitbreiding op het terrein plaats.

luchtfoto 1989


Bouw zuivering in de jaren 50

selectie jaren 50

Ruim 62 jaar geleden werd de bouw van de huidige zuivering ook vastgelegd. In het Utrechts Archief is een ruime collectie van zwart-wit foto's  terug te vinden op www.hetutrechtsarchief.nl

Archeologisch onderzoek

resten kruitopslag

Voordat het huidige bouwterrein werd prijsgegeven voor de nieuwbouw, is er eerst een grondig archeologieonderzoek verricht. Dit leverde geen spectaculaire vondsten op, maar gaf toch wel een interessante doorkijk naar het verleden. Zo vonden we onder andere resten van een kruitopslag uit de middeleeuwen. Een dergelijke opslag was uitermate explosief en werd daarom buiten de stad geplaatst. En met reden: aan de resten van de opslag was duidelijk te zien dat hij ooit ontploft is.

Zuivering in de jaren negentig

huidige zuivering

Ook de karakteristieke architectuur van de oude zuivering is vastgelegd door fotograaf Ben de Haas