Projectplanning Realisatie Twee Debietmeters

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning wijzigt.

Het doel van dit onderzoek was om de exacte plaatst te bepalen voor de debietmeters.

Op dit moment worden de plannen voor de werkzaamheden uitgewerkt.

De verwachting is dat de werkzaamheden medio juni-juli 2022 op de locaties beginnen.

Als de werkzaamheden volgens planning verlopen, dan zijn de werkzaamheden eind augustus 2022 afgerond en de debietmeters operationeel.