Realisatie Twee Debietmeters

Laatst gepubliceerd op 25 maart 2022

Het waterschap is bezig met het verbeteren van de zichtbaarheid van de waterbalans in de gemeente Utrecht. Daarvoor is bij Stuw Berekuil aan de Ariënslaan en bij stuw Zandpad aan het Zandpad een debietmeter gepland.

Wat gaan we doen?

Nabij stuw Berekuil wordt een vaste debietmeter geplaatst, die gekoppeld wordt aan de bestaande installatie van de automatische stuw. Bij stuw Zandpad wordt een opzichzelfstaande debietmeter geplaatst die op zonne-energie werkt.

Waarom gaan we dit doen?

Met het plaatsen van de twee debietmeters heeft het waterschap een completer beeld van hoeveel water op welke plaats Utrecht in- en uitstromen. Dit moet uiteindelijk zorgen voor het in beeld brengen van een sluitende waterbalans.

Wat is onze werkwijze?

De werkzaamheden worden op beide locaties langs het water uitgevoerd. De omgeving heeft daar geen overlast van. De locaties worden gekoppeld aan ons Centrale Automatisering Waterbeheersysteem (CAW) om data uit te kunnen lezen. De debietmeetinstallaties worden door een gespecialiseerd bedrijf geïnstalleerd. De ruimte waar deze neergezet gaan worden, is zeer beperkt en heeft geen impact op de omgeving.

Wie voert het werkt uit?

H. de Vos Elektrotechniek Mijdrecht B.V. heeft eerder dit soort installaties geplaatst. Zij gaan deze installatie samenstellen en op locatie plaatsen.

De stuwen waar de debietmeters worden geplaatst

Op de linker foto staat de stuw bij de Berenkuil afgebeeld en op de rechter foto de stuw bij het Zandpad in Utrecht.

Contact

Groot Onderhoudsplan Kunstwerken

Dit project maakt deel uit van het Groot Onderhoudsplan Kunstwerken. Dit plan zorgt voor de instandhouding, verbetering en uitbreiding van o.a. de kunstwerken in het watersysteem.

Planning

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning wijzigt.

Het doel van dit onderzoek was om de exacte plaatst te bepalen voor de debietmeters.

Op dit moment worden de plannen voor de werkzaamheden uitgewerkt.

De verwachting is dat de werkzaamheden medio juni-juli 2022 op de locaties beginnen.

Als de werkzaamheden volgens planning verlopen, dan zijn de werkzaamheden eind augustus 2022 afgerond en de debietmeters operationeel.