Projectplanning baggeren Utrecht-Zuid

Als eerste wordt er een waterbodemonderzoek uitgevoerd. Dit zal in 2020 plaatsvinden.

De werkzaamheden worden in het 3e kwartaal van 2021 uitgevoerd.

Op dit moment is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden worden afgerond. Zodra er meer informatie bekend is, wordt deze pagina aangevuld.