Projectplanning baggeren Utrecht-Zuid

Als eerste wordt er een waterbodemonderzoek uitgevoerd. Dit zal in 2020 plaatsvinden.

De werkzaamheden worden in 2021 uitgevoerd. Wanneer dit precies gaat gebeuren is nog niet bekend. Zodra er meer informatie beschikbaar is, wordt deze pagina aangevuld.

Op dit moment is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden worden afgerond. Zodra er meer informatie bekend is, wordt deze pagina aangevuld.