Projectplanning baggeren stedelijk gebied Leidsche Rijn

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning wijzigt.

In deze fase zijn peilingen en waterbodemonderzoeken uitgevoerd en er is geïnventariseerd of er beschermde planten- en diersoorten aanwezig zijn. Ook zijn de vergunningen aangevraagd. Deze fase sluit af met het opstellen van een bestek.

De exacte startdatum van de realisatie is nog niet bekend. De verwachting is dat deze in de zomer van 2023 van start gaan. De doorlooptijd is over het algemeen circa een half jaar.