Renovatie gemaal Maarsenbroek

Poldergemaal Maarssenbroek houdt het water in de achterliggende polder van Maarssenbroek op peil door middel van twee vijzels. Een vijzel van een gemaal is een mechanisch hulpmiddel dat wordt gebruikt om water op te pompen of te verplaatsen. Het is een belangrijk onderdeel in waterbeheer, vooral in gebieden die onder het zeeniveau liggen.

In dit geval liggen de twee grote betonnen leidingen, die het water naar het Amsterdam Rijnkanaal transporteert, onder de weg en het spoor door. Het gemaal is in 1975 gebouwd en is toe aan een nieuwe onderhoudsronde. Het gemaal moet gerenoveerd worden om de komende 20 jaar probleemloos te functioneren en te voldoen aan de eisen van deze tijd. Bij de renovatie van het gemaal staat duurzaamheid centraal. Zo komt er meer groen en wordt er veel materiaal hergebruikt.

Het waterschap is een duurzame organisatie

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) is een duurzame organisatie. HDSR doet alles (wat het kan) om de klimaatverandering zelf te beperken en de gevolgen ervan op te vangen.

HDSR wekt zelf energie op, let goed op materiaalgebruik en gevolgen van het werk voor ecologie en biodiversiteit. Het waterschap wil de CO2-voetafdruk verkleinen, zo snel mogelijk energieneutraal zijn en circulair werken. Oppervlakte-  en afvalwater bevat warmte die terug te leveren is (of: waarmee gebouwen kunnen worden verwarmd). Afvalwater bevat ook waardevolle grondstoffen die opnieuw gebruikt kunnen worden.

HDSR kijkt bij de start van ieder project naar de duurzaamheid van het materiaal, gebruik van energie en impact op de ecologie. Het beloont emissievrije aanbieders en werkt het liefst met emissieloos materieel. Samenwerking wordt gezocht en gevonden met medeoverheden, marktpartijen en andere organisaties.

De werktijden

De werkzaamheden worden uitgevoerd van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van nationale en lokale feestdagen, tussen 07:00 en 18:00 uur. Van deze werktijden wordt alleen afgeweken bij calamiteiten of na overleg met de opdrachtgever.

Planning & informatie bewoners

Juni 2024 - Start werkzaamheden
November 2024 - Werkzaamheden afgerond

Hoe regelt het waterschap het waterpeil?

Klik op de link voor meer informatie over het regelen van het waterpeil.