Projectplanning groot onderhoud rioolwaterzuiveringsinstallatie Breukelen

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning wijzigt.

Eerst wordt de installatie geïnspecteerd. Wanneer deze inspectie plaats vindt is nog niet bekend.

Uit de inspectie volgt meer informatie over welk onderhoud er gepleegd moet worden. Op basis van deze informatie wordt een plan gemaakt.

Na de evaluatie van de inspectie wordt het onderhoudsplan opgesteld. De uitvoering hiervan gaat in de tweede helft van 2022 plaatsvinden.

Op dit moment is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden worden afgerond. Zodra er informatie beschikbaar is, wordt de pagina aangevuld.