Projectplanning groot onderhoud rioolwaterzuiveringsinstallatie Breukelen

Eerst wordt de installatie geïnspecteerd. Wanneer deze inspectie plaats vindt is nog niet bekend.

Uit de inspectie volgt meer informatie over welk onderhoud er gepleegd moet worden. Zodra er meer informatie bekend is, wordt de pagina aangevuld.

Na de evaluatie van de inspectie wordt het onderhoudsplan opgesteld. De uitvoering hiervan gaat in 2021 plaatsvinden.

Op dit moment is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden worden afgerond. Zodra er informatie beschikbaar is, wordt de pagina aangevuld.