Groot onderhoud rioolzuiveringsinstallatie Breukelen

De zuiveringsinstallatie van Breukelen zuivert het afvalwater van de inwoners en bedrijven uit Breukelen en  Kockengen. Het gezuiverde water (effluent) wordt geloosd in het Amsterdam-Rijnkanaal.

Wat gaan we doen?

De installatie is toe aan een grote onderhoudsbeurt. Dit gebeurt eens in de vijf jaar. Tijdens deze periode wordt er gewerkt aan de installaties voor het transport en de zuivering afvalwater.

Wat is onze werkwijze?

Om de omvang van de renovatie in kaart te brengen, start het project met een inspectie van de zuiveringsinstallatie, rioolgemalen en persleidingen. Daarna gaan we op zoek naar een aannemer die de werkzaamheden gaat uitvoeren. Zodra er meer informatie bekend is, vindt u de informatie op deze pagina.

Foto van de rioolzuiveringsinstallatie in Breukelen

De RWZI van Breukelen bevindt zich tussen de A2 en het Amsterdam-Rijnkanaal aan de Keulschevaart.

Contact

Planning

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning gewijzigd wordt.

Eerst wordt de installatie geïnspecteerd. Wanneer deze inspectie plaats vindt is nog niet bekend.

Uit de inspectie volgt meer informatie over welk onderhoud er gepleegd moet worden. Op basis van deze informatie wordt een plan gemaakt.

Na de evaluatie van de inspectie wordt het onderhoudsplan opgesteld. De uitvoering hiervan gaat in de tweede helft van 2022 plaatsvinden.

Op dit moment is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden worden afgerond. Zodra er informatie beschikbaar is, wordt de pagina aangevuld.