Waterschap benieuwd naar uw mening over het ontwerp voor de dijkversterking

Op maandag 9 maart 2020 presenteert Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden het Voorkeursalternatief voor de dijkversterking tussen Wijk bij Duurstede en Amerongen. Samen met bewoners, verenigingen en overheden heeft het waterschap gezamenlijk een ontwerp gemaakt: het Voorkeursalternatief.

Laat ons weten wat u van het ontwerp vindt

We zijn benieuwd wat u van het Voorkeursalternatief vindt. Wat is al goed en wat kan er nog beter? We horen graag van u tijdens de bewonersavond op maandag 9 maart in het Huis van de Gemeente in Wijk bij Duurstede. U bent van harte welkom tussen 19.00u en 21.30u. Er is geen plenaire presentatie, u kunt de hele avond vrij inlopen.

Van drie kansrijke oplossingen naar één ontwerp

Samen met bewoners, agrariërs, verenigingen, de gemeenten Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug, de provincie Utrecht en Rijkswaterstaat hebben we de afgelopen anderhalf jaar drie kansrijke oplossingen voor de dijkversterking ontworpen. Die oplossingen zijn verder uitgewerkt en onderzocht. Daarbij hebben we gelet op veiligheid, de kosten en effecten op onder andere natuur, ruimtebeslag en uitvoerbaarheid. Met de omgeving zijn we tot één ontwerp gekomen: het Voorkeursalternatief.

Het Voorkeursalternatief in het kort

Het Voorkeursalternatief is het voorlopige ontwerp voor de dijkversterking. De hoofdlijnen van het ontwerp hebben we verwerkt in een korte samenvatting. Deze samenvatting leest u via de volgende link: samenvatting Voorkeursalternatief Wijk bij Duurstede - Amerongen (pdf, 819 kB). Hiernaast ziet u visualisaties van drie locaties uit het Voorkeursalternatief. Dit geeft een indruk van de oplossingen voor de dijkversterking op die locaties.

In de volledige Nota Voorkeursalternatief leest u de achtergrond van bepaalde keuzes. Ook vindt u in deze nota meer uitleg over het ontwerp, kaartmateriaal en doorkijkjes. Bekijk de volledige nota via de volgende link: Nota Voorkeursalternatief Wijk bij Duurstede - Amerongen.

Wat als u niet kunt komen?

Natuurlijk ontmoeten we u graag tijdens de bewonersavond op maandag 9 maart om met u in gesprek te gaan over de plannen. Maar mocht u helaas niet kunnen komen, dan kunt u ons ook schriftelijk uw aanvullingen of zienswijze doorgeven. Stuur hiervoor een mail naar sterkelekdijk@hdsr.nl.


Voorkeursalternatief Wijk bij Duurstede - Amerongen

Interactieve viewer

Bent u benieuwd hoe het Voorkeursalternatief er in de praktijk uit komt te zien? We hebben impressies gemaakt van vijf locaties. Deze impressies geven een beeld van de te nemen maatregelen. Deze worden in de volgende fase verder uitgewerkt.

Natuurontwikkeling Lunenburgerwaard

Voor meer informatie over het natuurontwikkelingsproject Lunenburgerwaard én voor vragen of reacties kunt u terecht op de website van provincie Utrecht: www.provincie-utrecht.nl/nederrijn

Contact en meer informatie

Jannes van Hove
Omgevingsmanager

Wij horen het graag als u nog aanvullingen op het Voorkeursalternatief heeft. Ook nieuwe ideeën zijn altijd welkom. Mail deze naar sterkelekdijk@hdsr.nl of bel met omgevingsmanager Jannes van Hove. Ook voor vragen of meer informatie over het project kunt u bij ons terecht.