Waterschap en gebiedspartners werken samen aan een veilige en mooie Lekdijk

Het waterschap en de gebiedspartners hebben op 4 oktober de overeenkomst getekend om samen te werken bij de plannen van Salmsteke-Schoonhoven en Wijk bij Duurstede-Amerongen. Hiermee trekken zij samen op voor een veilige en mooie Lekdijk en de directe omgeving.

Meer dan een veilige dijk

De samenwerking biedt kansen om opgaven te realiseren gelijktijdig met de dijkversterking op het gebied van natuur, cultuurhistorie, verkeersveiligheid en recreatie. Door de opgaven te koppelen en samen uit te werken, kunnen deze tegelijk plaatsvinden en is er minder overlast voor de omgeving.

Zo werken bij het dijkversterkingstraject Wijk bij Duurstede-Amerongen de provincie en het waterschap samen om de biodiversiteit in de uiterwaarden een impuls te geven. Ook vindt onderzoek plaats of de weginrichting veiliger kan en of een vrij liggend fietspad mogelijk is tussen Wijk bij Duurstede en de Gravenbol. Dit onderzoek wordt gedaan door de gemeenten Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug, samen met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Ook wordt bekeken waar nieuwe rustpunten op de dijk kunnen komen, om vanaf de dijk te genieten van het prachtige landschap.

Bij het deeltraject Salmsteke-Schoonhoven zijn er goede kansen voor nieuwe riviernatuur, en onderzoeken waterschap, Rijkswaterstaat, provincie Utrecht en Staatsbosbeheer hoe ze samen met de dijkversterking, moeraszones en getijdegeulen kunnen uitbreiden en verbeteren. Gekeken wordt naar de mogelijkheid voor het plaatsen van dode bomen (‘rivierhout’) in die geulen – als een soort natuurlijk rif in de rivier – en naar natuurvriendelijke oevers met een geleidelijke overgang tussen land en water. Ook maakt het waterschap met de gemeente Lopik een plan om het monument De heul van Wiel en Vogelzang op te knappen en meer zichtbaar te maken.

Doet u mee?

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is zich sterk bewust van de kennis die belangstellenden hebben van de Lekdijk en de omgeving. We nodigen inwoners uit hun inbreng te delen en mee te denken over het dijkontwerp. Wilt u hieraan meedoen, dan kunt u dat laten weten via sterkelekdijk@hdsr.nl onder vermelding van het betreffende deeltraject.

Meer Informatie

Meer informatie over 'samenwerken aan riviernatuur' vindt u op de website: www.samenwerkenaanriviernatuur.nl.


De samenwerkingsovereenkomst van het traject Salmsteke-Schoonhoven wordt ondertekend

Van links naar rechts: de heer Gerrit Spelt - wethouder Gemeente Lopik, de heer Jos van Hees - directeur Rijkswaterstaat Oost Nederland, de heer Jeroen Haan - dijkgraaf Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, mevrouw Jelka Both - hoofd Staatsbosbeheer Utrecht, mevrouw Hanke Bruins Slot - gedeputeerde Provincie Utrecht

De gebiedspartners hebben de samenwerkingsovereenkomst van traject Wijk bij Duurstede-Amerongen getekend

Van links naar rechts: de heer Henk Vreeswijk – wethouder Wijk bij Duurstede, de heer Jeroen Haan – dijkgraaf Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, mevrouw Hanke Bruins Slot – gedeputeerde provincie Utrecht. Niet op de foto: de heer Gerrit Boonzaaijer - wethouder Utrechtse Heuvelrug.